aktualus

aktualus
aktualus, -i \ Bendroji  informacija \ Kirčiuotos formos: aktualùs, aktualìKirčiuotė: 4 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: būdvardis Kilmė: plg. anglų k. actual: 1. faktinis, tikras(is); 2. dabartinis, dabar esantis. Papildoma informacija: norminė žodžio reikšmė – „kuriuo nors metu svarbus, reikšmingas“ (plg. jaunimui aktualios problemos). Pateikta: 2015 03 06. \ Reikšmė ir vartosena \ Apibrėžtis: (dabar) galiojantis. Pastabos vartotojams: skolinta, lietuvių kalbai nebūdinga reikšmė; vartotini atitikmenys (dabar, šiuo metu) galiojantis, -i; dabartinis, -ė, esamas, -a; esantis apyvartoje. Vartojimo sritys: administravimas, bendroji vartosena Kodifikacija: nekodifikuota Varianto statusas: nenorminis \ Vartosenos pavyzdžiai \ 1-as pavyzdys: Tuo metu Seimo teisės aktų bazėje skelbiamoje aktualioje įstatymo redakcijoje rašoma: "Jeigu sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį turintiems neįgaliems darbuotojams, kuriems nustatytas neviršijantis 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis [...]“. Šaltinis: delfi.lt Šaltinio rūšis: internetinė žiniasklaida Metai: 2012 Kita metrika: 04 12. Pavyzdį pateikė: Rita M. \ 2-as pavyzdys: Vasarą akcentuojamos gaivios spalvos ir keistoki jų deriniai. Ypač madinga koralų raudona, taip pat pietų jūrų žalia. Šiemet aktuali spalvų savybė - jos visos tarsi atskiestos balta spalva, todėl drabužiai siuvami gaivių pastelinių atspalvių. […] Tarp madingiausių vasaros audinių - linas, šilkas. Aktuali tekstūra - gipiūras, tvidas. Šaltinis: respublika.lt Šaltinio rūšis: internetinė žiniasklaida Metai: 2012 Kita metrika: 06 16. Pavyzdį pateikė: Rita M. \ 3-ias pavyzdys: 2013 m. sausio 1d. įsigalioja naujausios Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos. Aktualią viešųjų pirkimų įstatymo redakciją galite parsisiųsti žemiau. Šaltinis: viesujupirkimu.lt Šaltinio rūšis: įvairi interneto informacija Metai: 2013 Kita metrika: 10 26. Pavyzdį pateikė: Rita M. \ 4-as pavyzdys: Paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (aktuali redakcija www.vlkk.lt) patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo skyrių „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“. Šaltinis: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos informacija, vlkk.lt Šaltinio rūšis: įvairi interneto informacija Metai: 2013 Kita metrika: 10 10. Pavyzdį pateikė: Rita M. \ 5-as pavyzdys: Ekonomikos skyrius stebi ir analizuoja Lietuvos ūkio raidą. Čia kreipiasi Vokietijos įmonės, jau veikiančios Lietuvoje, ir Vokietijos įmonės, suinteresuotos prekyba ir investicijomis Lietuvoje. Ekonomikos skyrius informuoja apie aktualią situaciją ir padeda užmegzti kontaktus su partneriais Lietuvoje. […] Viešųjų ryšių darbas visų pirma skirtas pateikti aktualų ir realistinį Vokietijos įvaizdį. Šaltinis: wilna.diplo.de Šaltinio rūšis: įvairi interneto informacija Metai: 2015 Kita metrika: kovas (ne vėliau kaip). Pavyzdį pateikė: Rita M. \ 6-as pavyzdys: Minėtus reikalavimus atitinkantys kandidatai turi atsiųsti motyvacinį laišką, kuriame taip pat būtų nurodyta, kokiame atstovybės skyriuje pageidaujama stažuotė, nuo kada ir kokiam laikotarpiui pageidaujama stažuotis. Taip pat būtina pridėti aktualų savo gyvenimo aprašymą (CV) su kontaktiniais duomenimis. Šaltinis: ec.europa.eu Šaltinio rūšis: administracinis raštas Metai: 2015 Kita metrika: kovas (ne vėliau kaip). Pavyzdį pateikė: Rita M. \ 7-as pavyzdys: Vieningu sertifikacijos rezultatu yra tarptautiniu mastu palyginami sertifikatai, kurie aiškiai ir suprantamai deklaruoja ką ir kur studentas absolvavo, kokiu mastu bei kokio lygio konkrečią švietimo programą jam užtikrino lektoriai. IES tarptautiniame sertifikate pateikia švietimo subjekto ir jo produktų aktualų lygį.   Šaltinis: ies-info.com Šaltinio rūšis: administracinis raštas Metai: 2015 Kita metrika: kovas (ne vėliau kaip). Pavyzdį pateikė: Rita M. \ 8-as pavyzdys: Skelbiamos aktualios elektroninės paraiškos formos „Regio Invest LT+“, „Naujos galimybės LT“, „Expo sertifikatas LT“ kvietimų pareiškėjams. Šaltinis: esinvesticijos.lt Šaltinio rūšis: administracinis raštas Metai: 2015 Kita metrika: 02 03. Pavyzdį pateikė: Rita M.

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • aktualus — aktualùs, aktuali̇̀ bdv. Aptar̃ti aktuãlų rei̇̃kalą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aktualus — aktualùs, ì adj. (4) kalbamuoju metu svarbus: V. Montvila atsiliepė į visus aktualiuosius gyvenimo momentus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aktuali — aktualùs, aktuali̇̀ bdv. Aptar̃ti aktuãlų rei̇̃kalą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aktualumas — aktualùmas sm. (2) → aktualus: Klausimo aktualùmas DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplėšimas — atplėšìmas sm. (2) 1. H, N → atplėšti 3: Laiško atplėšìmas BŽ481. 2. LL119 → atplėšti 5: Neteisingas atplėšimas padarė per skaudžią žaizdą Blv. ║ refl.: Grigorijus, jausdamas džiaugsmingą išsilaisvinimą, atsiplėšimą nuo tikrovės ir minčių, gėrė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • didžvaldis — dìdžvaldis, ė smob. (1) dvarininkas didžiažemis: Juose abiejuose yra aktualus žemių didžvaldžių klausimas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • feljetonas — feljetònas sm. (2) TrpŽ gyvai ir sąmojingai parašytas aktualus laikraštinis straipsnis, išjuokiantis ir smerkiantis trūkumus ir neigiamus tikrovės reiškinius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyvas — gyvas, à adj. (3) 1. turintis gyvybę, gyvenantis, nemiręs: Aš regiu jį gyvą, vedantį minias į kovą S.Nėr. Likau gyvas, sveikas ir džiaugiuos Dbk. Gyvumo gyvas, bet nebesu sveikas Šts. Žmogus nei gyvas, nei miręs S.Dauk. Mano motyna dar gyvà K.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyvybinis — gyvybinis, ė adj. (1) FT; M, gyvỹbinis (1) BŽ484 → gyvybė. 1. svarbus; būtinas, aktualus: Kova už taiką – visų tautų gyvybinis reikalas sp. Liaudies švietimas, tolesnis jos kultūros kėlimas – gyvybinis partinių organizacijų uždavinys (sov.) sp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lapelis — lapẽlis sm. (2) 1. bot. sudėtinio lapo atskiras lakštas: Lapų lapeliai visi kotuoti P.Snar. 2. BzF133 ausies lezgelis. 3. aktualus vieno lapo spaudinys: Išdidus generolas nežinojo, kad ir jo bute pasimaišo slaptų lapelių, kuriuos dukrelė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”